In 1995 zijn wij gaan fokken met Montbéliarde koeien. Inmiddels is de stal vol met “witkoppen”, het kenmerk van een Montbéliarde koe. Deze van oorsprong in de Franse Jura voorkomende koe heeft een vriendelijk karakter en een sterke gezondheid. De Jura is een bergachtig gebied gelegen tegen de Franse en Zwitserse Alpen.
De koeien staan in de serrestal waar ruimte, licht en lucht volop aanwezig zijn. Als er genoeg gras in de wei staat, gaan onze koeien naar buiten. De koeien worden twee keer per dag gemolken in de melkstal.
De koeien die binnen 6 weken een kalf krijgen staan in een andere stal. Ze krijgen een ander rantsoen te eten om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de geboorte van het kalf en de melkgift daarna. Na de geboorte van het kalf gaat de koe weer naar de koppel melkkoeien.

Het kalf gaat de eerste tien dagen in een éénlingboxje, zodat zij of hij goed in de gaten gehouden kan worden. De eerste twee dagen krijgen de kalfjes de biest van hun moeder. Erg belangrijk want biest bevat antistoffen en andere stoffen die het kalf de eerste tijd beschermen.
Na 14 dagen gaan de kalfjes die bij ons blijven naar het groepshok, waar zij de eerste drie maanden op stro opgroeien.
De kalveren in dit hok drinken uit de kalverdrinkautomaat, een automaat waarin kunstmelk wordt gemaakt en waar de kalveren kunnen drinken als zij daar behoefte aan hebben.