Scheperij Salland stelt zich voor

Scheperij Salland werkt sinds begin 2018 met hun eigen kudde op verschillende locaties. Zoals de naam al doet vermoeden is de thuis basis de Sallandse Heuvelrug en dan de kant van de Sprengenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor deze periode waren Wim Schraven en Susanne Schraven-Lejuez al langer bezig met begrazing ten behoeve van natuurbeheer, en Susanne is al sinds kinds af aan werkzaam met dieren en in de natuur. Later werden schapen, honden en natuur gecombineerd in de begrazing met kuddes op heide en natuur terreinen. Behalve de kudde en de begrazing, geeft Susanne tevens lessen en clinics
schapendrijven, workshops, teambuilding en demo’s schapendrijven.

Scheperij Salland zet zich in voor natuurbeheer, educatie en voorlichting. Door middel van demonstraties, clinics en workshops maar natuurlijk ook tijdens onze dagelijkse werkzaamheden.

De schapen van de kudde zijn omgedoopt tot “het Sallands Heideschaap”. De oorsprong van de kudde is Kempische en Veluwse heideschapen. Om een sterke en sobere kudde te krijgen en te houden, wordt er geselecteerd op gezondheid en geschiktheid voor de begrazing op de Sprengenberg. Een gedeelte van de lammeren worden als Sallands Lam© verkocht in de boerderijwinkel van Suydbroek.

Onze schapen worden gedurende het hoed-/begrazingsseizoen ingezet in natuurgebieden om op verschillende manieren bij te dragen aan het heidebeheer en hiermee de biodiversiteit te vergroten. De lammeren worden op stal geboren en blijven zo lang mogelijk bij hun moeder. Ze groeien op de heide op en samen met hun moeders dragen ze bij aan het heidebeheer. Tevens streeft Scheperij Salland naar een zo gezond mogelijke bedrijfsvoering die gebruik van anti parasitaire middelen en andere geneesmiddelen tot een absoluut minimum beperkt. Diergezondheid staat bij Scheperij Salland voorop, hierdoor komen er geen ongewenste middelen via de schapen in de kwetsbare natuurgebieden waar zij grazen.

Samen met hun schaapshonden sturen ze de kudde waar deze zijn werk moet doen op de heidevelden en percelen. De Border Collies zijn uitermate geschikt voor deze taak en behalve het dagelijkse werk op de kudde, verzorgen de herders en hun honden ook demonstraties, workshops en team dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf eind 2020 zal Scheperij Salland de serrestal van de familie Hutten in gebruik gaan nemen. De schapen zullen hier kunnen aflammeren, de lammeren zullen kunnen opgroeien en dieren die het nodig hebben zullen hier kunnen aansterken. Gedurende het gehele jaar zal Scheperij Salland lammeren gaan leveren aan de boerenwinkel van Suydbroek. Behalve het Sallands lam© dat
verkrijgbaar zal zijn in de boerderijwinkel, zullen we in de toekomst ook demo’s, workshops en andere evenementen gaan organiseren op de boerderij van de familie Hutten.

                       

Het Sallands heidevarken